Κρίσιμες Ερωτήσεις για το Επιχειρείν

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κάθε επιχειρηματίας και κάθε manager, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, έχει δύο βασικές ομάδες καθηκόντων. Τα καθήκοντα που αφορούν την διαχείριση (management) της σημερινής επιχείρησης και τα καθήκοντα που αφορούν την διαχείριση (management) του μέλλοντος της επιχείρησης. Οι σύγχρονες αγορές, και ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κρίσης…