Άντα Γαρουφαλιά

Operations & Compliance
Anti Money Laundering (AML) Expert

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Κατά της διάρκεια της 25ετούς καριέρας της στον ιδιωτικό τομέα εργάσθηκε στις εταιρίες ΑΕ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ΠΕΙΡΑΙΚΗ-ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΑΕ. και WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES SA. ως διευθυντικό στέλεχος και μέλος του Δ. Σ. Διετέλεσε επικεφαλής των τομέων Λειτουργιών, Ανάπτυξης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εποπτείας, καθώς επίσης και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην εποπτεία έργων, στην διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, και έχει εξειδίκευση στην Καταπολέμηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Anti Money-laundering).

Mε σπουδές στο Εταιρικό Δίκαιο και στις Δημόσιες Σχέσεις, έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εγχώρια συνέδρια σχετικά με τα θέματα Risk Management, Compliance, Anti Money-Laundering, Law Enforcement και Public Relations και ήταν εισηγήτρια σε πολλά ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια για τα αντίστοιχα θέματα. To 2004 βραβεύτηκε ως καλύτερη Operations Manager της Western Union Ευρώπης.

Πολύ καλή γνώστης της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ