Δρ. Νικόλαος Μπέλεσης

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (σε αναστολή)

Ο Δρ. Νικόλαος Δ. Μπέλεσης είναι Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Μεταπτυχιακού στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) και Διδακτορικού Διπλώματος στην Λογιστική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Ο Δρ. Μπέλεσης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε αναστολή και έχει εργαστεί για 15 έτη στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Moore Greece φθάνοντας στην βαθμίδα του Audit Manager. Κατά την επαγγελματική πορεία ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε πλήθος ελέγχων κορυφαίων ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών. Επίσης είναι μέλος κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Ναυτιλιακής Λογιστικής και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ο Δρ. Μπέλεσης έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Ο Δρ. Μπέλεσης έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.