Ευγενίδης Γιάννης

Οικονομολόγος Value Creator MSc, CertIFRS, CertDPO, CertBV&IA

E-mail
info@qvalue.gr

Telephone
+306977078889

 

 

O Γιάννης Ευγενίδης γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα.

Είναι έμπειρος οικονομολόγος με ιδιαίτερη ειδίκευση την εκτίμηση αξίας επιχειρήσεων και Άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία με εξειδικευμένα οικονομικά θέματα όπως ο Εσωτερικός Έλεγχος, το Restructuring, M&A consulting, την Οικονομική ανάλυση, το Business monitoring και τις Εναλλακτικές μορφές Χρηματοδότησης.

Είναι ιδρυτής της startup επιχείρησης QVALUE (www.qvalue.gr), η οποία ασχολείται με εκτιμήσεις κάθε είδους (αποτιμήσεις επιχειρήσεων, ακίνητης περιουσίας, ξενοδοχείων, έργων τέχνης, συλλογών, τιμαλφών καθώς και άυλων περιουσιακών εταιρικών στοιχείων).

Συγγραφέας του βιβλίου ‘Οι Κρυμμένοι Θησαυροί των Επιχειρήσεων’ καθώς και αρθρογράφος για θέματα αποτιμήσεων σε διεθνή περιοδικά.

Ικανός στο χειρισμό καθηκόντων που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά, παράλληλα με τη χρήση τεχνικών αιχμής στη διαχείριση αποτιμήσεων/χρηματοοικονομικών/ελεγκτικών εργασιών, ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της επιχείρησης, τη μείωση του κόστους και τη αύξηση της εταιρικής της αξίας.