Κοσμάς Μουρίκης

IT Manager Formula Business 360

2023 – Σήμερα: Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο τμήμα Digital Communication and Social Media στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deere)

2023: Ολοκλήρωση με επιτυχία το σεμινάριο e-Digima του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Marketing και Κοινωνικά Δίκτυα

2019 – 2023: Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

2019: Απόφοιτος 16ου Γενικού Λυκείου Αμπελοκήπων