Μαριάνθη Καρατζά

Learning Consultant

Η Μαριάνθη Καρατζά είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων εξειδικευμένη σε θέματα μάθησης σε οργανισμούς. Έχει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων σε διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (Τραπεζικός τομέας, Ασφαλιστικός τομέας, Λιανικό Εμπόριο, Φαρμακευτικός τομέας, Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, Υπηρεσίες εστίασης κ.ά.). Στην πορεία της έχει εστιάσει στην ενδυνάμωση στελεχών και εργαζομένων, ώστε να λειτουργούν στο εργασιακό τους πλαίσιο με τρόπο που να προάγει τη συνεξέλιξή τους με τον Οργανισμό. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε πολλά projects, σε συνεργασία με μεγάλους οργανισμούς (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΓΣΕΕ, ΙΜΕ) με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών στην πράξη.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Δια Βίου Μάθηση (Med – Open University).

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιευμένες έρευνες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και κεφάλαια σε συλλογικά έργα. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του μητρώου εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ Β, πιστοποιημένη MCCC (Moodle Course Creator) και τακτικό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.