ΚΛΑΔΟΣ:

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ:

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 • ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ:

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ,
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ GREEN PHARMACIES

ΚΛΑΔΟΣ:

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ,
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ:

AΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 •  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΚΛΑΔΟΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ:

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 • ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ:

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 • ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ