ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κάθε επιχειρηματίας και κάθε managerτόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, έχει δύο βασικές ομάδες καθηκόντων. Τα καθήκοντα που αφορούν την διαχείριση (management) της σημερινής επιχείρησης και τα καθήκοντα που αφορούν την διαχείριση (management) του μέλλοντος της επιχείρησης.

Οι σύγχρονες αγορές, και ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κρίσης εμπιστοσύνης, χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, αστάθεια, ταχύτητα μεταβολών, έντονο ανταγωνισμό, αύξηση του επιχειρηματικού ρίσκου (business risk), μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου και μεριδίων αγοράς σε λίγες, αναλογικά, εταιρείες καθώς και από χαοτική πολυπλοκότητα.

Η επιχειρηματική μηχανική οδηγεί τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να καθορίζουν με ακρίβεια τόσο τον στόχο όσο και τον τρόπο που θα τον πετύχουν και απαντά στα βασικά ερωτήματα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση η αν πρόκειται για την μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

– Σε πόσα κέρδη στοχεύουμε;
– Πόσα χρήματα θα δανειζόμαστε και από ποιόν;
– Τι κάνουμε και πότε σε περίπτωση ζημίας;
– Πόσο αξίζει η επιχείρηση;

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

– Σε ποιο ύψος πωλήσεων στοχεύουμε;
– Με ποιους προμηθευτές θα συνεργαζόμαστε;
– Ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες θα διαθέτουμε;
– Με ποια αξία αποθεμάτων θα λειτουργούμε;
– Τι είδους προβολή και διαφήμιση πραγματοποιούμε;
– Ποιες και πόσες έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών προγραμματίζουμε και εκτελούμε;
-Ποιες συνεργασίες θα σταματήσουμε και ποιες νέες θα ξεκινήσουμε;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

– Τι είδους κανονισμό λειτουργίας διαθέτουμε;
– Πως έχουμε αποτυπώσει τις σταθερές διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας;
– Πώς παρακολουθούμε κάθε μήνα το σύνολο και τους επιμέρους τομείς της επιχείρησης;
– Τι είδους πληροφοριακά συστήματα διαθέτουμε;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

–Πως ορίζουμε τις ευθύνες όλων των θέσεων ανεξαιρέτως;
– Πως αξιολογούμε τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας ;
– Πως αξιολογούμε τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας ;
– Ποιο σύστημα ανταμοιβών και αναγνώρισης διαθέτουμε;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

– Πως μετράμε το ρίσκο σε όλους του τομείς της επιχείρησης;
– Ποια είναι τα κριτήρια μιας επιχειρηματικής συμμαχίας;
– Με ποια κριτήρια κλείνουμε μία επιχειρηματική δραστηριότητα;
– Με ποιά κριτήρια πωλείται μέρος η/και το σύνολο μιας επιχείρησης;

Η οικονομία δεν είναι καζίνο, και οι επιχειρήσεις δεν είναι ένας τυχερός αριθμός λαχείου (έστω και αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις)

Η επιχειρηματική μηχανική (business engineering) καθορίζει την αποδοτική λειτουργία όλων των τομέων μιας εταιρείας με:

  1. Ξεκάθαρη επιχειρηματική στρατηγική και με την δημιουργία ρεαλιστικών οικονομικών – εμπορικών προϋπολογισμών
  2. Την αποτίμηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων με απόλυτη αξιοπιστία
  3. Την δημιουργία στοιχειώδους κανονισμού λειτουργίας και τον προσδιορισμό σταθερών διαδικασιών (Εταιρική Διακυβέρνηση)
  4. Τον προσδιορισμό των ευθυνών όλου του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και του συστήματος αξιολόγησης και κινήτρων

Η καινοτομία δεν βρίσκεται μόνο στην εξέλιξη της τεχνολογίας, της επικοινωνίας και της επιστήμης.

Βρίσκεται και στην συνδυαστική, λειτουργική και αποδοτική εφαρμογή του επιχειρειν σε 360° που ταιριάζει σε κάθε κλάδο της οικονομίας και σε κάθε τύπο και μέγεθος εταιρείας.

Χρήστος Μουρίκης

Ιδρυτής “Formula Business 360°”